Penggunaan Google Apps sebagai alternatif kepada pembinaan bahan PdP

OLL PPG<br />
<br />
Apakah yang dimaksudkan sebagai "OLL"?<br />
Bagaimanakah kita gunakan pelan B sekiranya Portal Pembelajaran IPGM Kampus tidak dapat diakses?<br />
<br />
<br />
<iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" height="500" mozallowfullscreen="true" src="https://docs.google.com/a/iptho.edu.my/presentation/d/1RfAJY1XnTtg3PnJ_AqxQPgZ1o-5BonsYeboDebIVOdY/embed?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000" webkitallowfullscreen="true" width="100%"></iframe>

Bagaimanakah Gmail membantu dalam aspek ini?<br />
<iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" height="500" mozallowfullscreen="true" src="https://docs.google.com/presentation/d/1b73iMaXh2FDKRGfjrapWAXbhVsIJCyefy7p0Yu-MpVM/embed?start=false&amp;loop=false&amp;delayms=3000" webkitallowfullscreen="true" width="100%"></iframe>

No comments:

Post a Comment