Monday, 25 May 2015

OLL - Penggunaan alternatif: Google Apps

OLL PPG

Apakah yang dimaksudkan sebagai "OLL"?
Bagaimanakah kita gunakan pelan B sekiranya Portal Pembelajaran IPGM Kampus tidak dapat diakses?


Bagaimanakah Gmail membantu dalam aspek ini?